Cashier Support

  • ตรวจนับเงินทอน จัดสำรองทอน บันทึกยอดรายได้เข้าระบบ FN, ตรวจ CONSIGNMENT
  • เก็บยอด ตรวจเช็คการ์ด สต๊อกการ์ด ตรวจคูปองเมจิก ตรวจสอบเอกสารตู้เกมส์พร้อมเก็บเงิน และนำเงินฝากธนาคาร
  • ตรวจนับเงินที่แคชเชียร์และร้านค้านำส่ง นับเงินยอดขายทุกร้านค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบก่อนนำเข้าธนาคาร
  • จัดเตรียมการ์ดสำหรับเบิก นับการ์ดที่แคชเชียร์ทุกจุดนำส่ง เพื่อนำเข้าสต็อก และพร้อมที่จะนำจ่ายออกไป
  • คีย์ยอดร้านค้า Consign (เงินสด-เครดิต) เข้าระบบ FN
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน0-3 ปี ด้านการเงิน แคชเชียร์
ความสามารถประจำตำแหน่งความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ ความละเอียดรอบคอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การสอนงาน การประสานงาน การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การมอบอำนาจ การติดตามงาน
คุณสมบัติอื่นๆคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไป