เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส กิจกรรมการตลาด

คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาป. ตรี/ ป. โท สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงานขั้นต่ำ 2 ปี

เพศชาย/ หญิง    อายุ 22-30 ปี

หน้าที่งาน:

สร้างสรรค์ ควบคุม และดูแลการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

สรรหา ติดต่อกิจกกรมจากองค์กรอื่นให้มาใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม สร้าง Trafficและเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์การค้า

มีความคิดสร้างสรรค์งานไอเดียใหม่ๆ ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.