Event and Activity / Terminal 21 อโศก

หน้าที่รับผิดชอบ
 • สร้างสรรค์กิจกรรมและประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน
 • จัดทำและจัดหางานกิจกรรมที่แปลกใหม่+ทันสมัยและเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตรงกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และปรับวิธีการดำเนินงานใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติกิจกรรม Concept, กิจกรรมการแข่งขัน, การประกวด และกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาได้
 • เปิดลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าเพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาซัพพอร์ตกิจกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • ติดตามข้อมูลกิจกรรมและโปรโมชั่นตามศูนย์การค้าและสถานที่จัดงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุป ประมวลผลการออกสำรวจ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทฯที่มี HI-LIGHT ดี ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหน่วยงานการแสดงต่างๆและองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม (SPONSOR)
 • พิจารณารูปแบบของกิจกรรม และประสานงานหน่วยงานภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • ทำรายงานความคืบหน้าการสร้างสรรค์กิจกรรม
 • ทำสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมหลังจบงานทุกครั้ง สรุปผลแบบสอบถาม+ขอบคุณ(SPONSOR) ส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบการรายงานผลการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดกิจกรรมเบื้องต้นได้ พร้อมหาทางแก้ไข

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีในการทำงานด้าน Event Marketing
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง Service Mind การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน การสอนงาน การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล, คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก