FIREMAN (พนักงานดับเพลิง) / Terminal 21 อโศก

คุณสมบัติ

  • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการป้องกัน และควบคุมการเกิดอัคคีภัย จากธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม หรือ อาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อโศก