Event and Catering Executive / Grande Centre Point Surawong

หน้าที่รับผิดชอบ
  • รับผิดชอบยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ในการชักชวนธุรกิจจัดเลี้ยงและให้มั่นใจว่าลูกค้าความพึงพอใจกับการทำงานทั้งหมดที่จอง
  • ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการของฟังก์ชั่นที่จัดเลี้ยงทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า รายละเอียดจะปฏิบัติตามและฟังก์ชั่นที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • สร้างโปรโมชั่นและแพคเกจการประชุม
  • สนับสนุนทีมขายในการบรรลุเป้าหมายการขาย

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านการตลาด/ขาย/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 3 ปีประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยง

สถานที่ทำงาน : Grande Centre Point Surawong